تبلیغات تبلیغات

استودیو گال قزوین

..:: دانلود سریال فوق العاده جذاب PSI Factor: Chronicles of the Paranormal محصول ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ آمریکا ::..

..:: لینک مستقیم و کمکی ، فصل ۴ کامل اضافه شد ، کیفیت بسیار خوب ::..

دانلود سریال PSI Factor: Chronicles of the Paranormal

لینک IMDB
ژانر : درام ، علمی-تخیلی ، هیجان انگیز
وضعیت پخش : به اتمام رسیده
فرمت فایل : AVI
شبکه : 
کیفیت : DVDRip | بسیار خوب
زیرنویس فارسی : در انجمن

خلاصه داستان : داستان سریال در مورد یک تیم از محققان علمی متعلق به یک گروه علمی هستند که بر روی پدیده های ماوراء الطبیعه تحقیق میکنند.

 

دانلود قسمت ۰۱ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۲ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۳ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۴ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۵ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۶ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۷ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۸ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۹ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۰ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۱ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۲ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۳ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۴ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۵ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۶ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۷ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۸ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۹ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۰ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۱ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۲ از فصل اول :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

 

فصل 2

دانلود قسمت ۰۱ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۲ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۳ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۴ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۵ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۶ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۷ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۸ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۹ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۰ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۱ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۲ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۳ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۴ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۵ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۶ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۷ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۸ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۹ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۰ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۱ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۲ از فصل دوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

 

دانلود قسمت ۰۱ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۲ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۳ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۴ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۵ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۶ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۷ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۸ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۹ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۰ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۱ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۲ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۳ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۴ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۵ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۶ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۷ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۸ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۹ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۰ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۱ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۲ از فصل سوم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

 

دانلود قسمت ۰۱ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۲ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۳ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۴ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۵ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۶ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۷ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۸ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۰۹ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۰ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۱ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۲ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۳ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۴ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۵ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۶ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۷ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۸ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۱۹ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۰ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۱ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

دانلود قسمت ۲۲ از فصل چهارم :
کیفیت DVDRip : لینک مستقیمUploadBazRioUpload

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

پاسخ دهید

نکات مهم قبل از ارسال نظر

  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید
  • چنانچه لینک دانلود این فیلم سالم نیست از طریق همین فرم ما را مطلع کنید

آنچه باید ببینید و بشنوید